Telefonické objednávky  
 
 

Vrátenie tovaru do 14 dnů


VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14 DNŮ

Kupující, který si objednal zboží elektronickou cestou, tedy na dálku, má právo odstoupit od kupní smlouvy (dále jen KS) do 14 dnů ode dne, kdy obdržel zboží. Hyper Elektro, v.o.s. (dále jen prodávající) má pak povinnost kupujícímu vrátit peníze za zboží včetně nákladů na dodání.

Základní fakta
 • Jestliže došlo k uzavření kupní smlouvy na dálku, má kující právo na odstoupení od kupní smlouvy ve stanovené lhůtě.
 • Lhůta pro odstoupení je 14 kalendářních dní a začíná následující den po dni převzetí.
 • Odstoupit od kupní smlouvy může pouze fyzická osoba - nepodnikatel. V případě nákupu zboží na IČ nelze odstoupit od kupní smlouvy.
 • Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení od KS, není potřeba vrátit zboží v uvedené 14denní lhůtě, ale odeslat (nebo osobně doručit) prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy.
 • Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel.
 • Náklady spojené s vrácením zboží hradí zákazník.
 • Zboží může být rozbaleno a použito, prodávající však může požadovat náhradu nákladů vynaložených k uvedení zboží do původního, resp. prodejního stavu.
 • U rozbalených audio a video nosičů (CD, DVD, atd.) nelze uplatnit odstoupení od KS.
 • Zákonná lhůta pro vrácení platby za zboží je 14 kalendářních dní.
 • Zákazník má nárok na vrácení plné kupní ceny včetně nákladů na dodání (poštovné).
 • Peněžní částka bude zaslána na bankovní účet, nebo vrácena v hotovosti na naší prodejně v Brně. Zásilky zaslané na dobírku budou odmítnuty.
   

Tip: Nejste si jistí, jak napsat odstoupení od smlouvy? Nevadí. Můžete si stáhnout náš vzor odstoupení od kupní smlouvy:


Kam vrátit zboží včetně odstoupení od kupní smlouvy?

Zboží přineste, nebo zašlete (společně s odstoupením) na adresu naší prodejny (viz kontakty):

HyperElektro.cz
1. Máje 61
664 43 Želešice

Česká republika

Tip: Zásilku nám můžete zaslat také pomocí portálu www.zaslat.cz, který vám pomůže s výběrem nejvhodnější přepravy pro vaše potřeby.

Pokud chcete vědět víc
 • Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku upravuje Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně § 1820 a následující definují uzavření KS na dálku a § 1829 zaručuje kupujícímu odstoupení od KS.
 • Jelikož vztah mezi prodávajícím a kupujícím upravuje občanský zákoník, má na odstoupení od kupní smlouvy právo pouze koncový spotřebitel, za kterého je považována fyzická osoba, nepodnikatel. V případě uzavření kupní smlouvy na , se úprava kupního vztahu řídí obchodním zákoníkem, který toto právo kupujícímu negarantuje.
 • Lhůta pro odstoupení od KS je 14 kalendářních dní a běží od následujícího dne po dni převzetí zboží. Pokud lhůta končí (tedy poslední 14. den připadá) na víkend, nebo státní svátek, prodlužuje se lhůta do nejbližšího pracovního dne.
 • Rozhodující pro uznání odstoupení od KS je datum odeslání odstoupení od KS prodávajícímu. Není tedy důležité, kdy odešlete samotné zboží, ale kdy odešlete vaše rozhodnutí o odstoupení od KS.
 • Odstoupení od KS můžete učinit bez udání důvodu a to písemně, nebo elektronicky.
 • Zboží by mělo být v originálním balení, nepoškozené. Může být vyzkoušeno, ale nemělo by nést stopy použití. Pokud byl originální obal poškozen, nebo zničen, právo na odstoupení od KS nezaniká. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, kdy svého práva zneužje a nakládá se zbožím bez ohledu na jeho povahu a vlastnosti.
 • Prodávající má lhůtu 14 kalendářních dní na vrácení peněz kupujícímu a běží ode dne, kdy bylo prodávajícímu zboží doručeno.

 

Příklad

Pan Novák se rozhodl pořídit si na chalupu set-top-box, aby mohl sledovat digitální televizi. Na stránkách HyperElektro.sk si vyhlédl model a objednal ho. Datum objednávky bylo 1. února. Zásilka mu dorazila do dvou dnů (3. února) poštou, ale protože nebyl doma, měl balíček uložen na poště. Tam se dostal a vyzvedl zásilku až 5. února. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy tak začala běžet od následujícího dne, tedy 6. února.

Na chalupu se pan Novák dostal až 16. února. Set-top-box, vybalil, zapojil do televize a jal se ladit. Ale ouha, v dané lokalitě bohužel nebyl digitální signál a set-top-box tak byl panu Novákovi k ničemu. Rozhodl se tedy, že zboží vrátí.

Dne 18. února odeslal emailem vyplněné odstoupení od KS, které si stáhl na našich stránkách a samotné zboží pak odeslal poštou 22. února. Ač odeslal zboží po skončení 14denní lhůty, díky včasnému odeslání odstoupení k nám (prodávajícímu), byly dodrženy veškeré náležitosti odstoupení od KS a pan Novák tak obdržel peníze za zboží zpět.

 

Prevádzkované na Provozováno na systému NetShops
GoPay