Telefonické objednávky  
 
 

Obchodné podmienky

Identifikačné a kontaktné údaje:

ElektroHyper s.r.o.
Plachty 510/6
634 00 Brno
Česká Republika

IČ: 09942696

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským obchodným súdom v Brne, oddiel C, vložka 121373. Odkaz na portál Justice.cz

Bankové spojenie
CZ4920100000002202051497 (Fio banka, a.s.)

Ceny
Ceny sú konečné, nie sme platcami DPH.

Recyklačné a autorské poplatky
V cene výrobku sú obsiahnuté všetky prípadné zákonom stanovené poplatky (RP a AP). Ceny sú konečné.

Objednanie
Zákazník musí počas objednania uviesť úplnú platnú adresu, ďalšie kontaktné údaje (email, telefón) a zvoliť spôsob platby a odberu tovaru. Potvrdením objednávky sa zákazník zaväzuje k odobratiu zvoleného tovaru a k uhradení príslušnej sumy. Zákazník môže vo svojom účte na internetovom obchode hyperelektro.cz sledovať stav objednávky. Registrácia zákazníka nie je pre nákup nutná (tzn. Je dobrovoľná).

Platba
Nakupujúci má možnosť voliť medzi platbou bankovým prevodom, platobnou kartou online a platbou na dobierku. Niektoré spôsoby dodania tovaru umožňujú okrem platby v hotovosti tiež platbu kartou pri odovzdaní. Táto informácia je vždy u danej prepravy uvedená. Za platbu kartou nie sú zákazníkovi účtované akékoľvek dodatočné poplatky.

Pri voľbe platby prevodom môže byť tovar expedovaný až po pripísaní požadovanej čiastky na náš účet. V prípade platby vopred prevodom musí byť platba uhradená do 5 dní od vzniku objednávky, v opačnom prípade bude objednávka stornovaná.

O expedícii tovaru sú zákazníci informovaní emailom.

Vybavenie objednávky
Pri štandardnom priebehu vybavenia objednávky prebieha komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom emailov. Predávajúci odosiela tieto emaily:

Súhrn objednávky
Informácie na vykonanie platby vopred (proforma faktúra)
stav objednávky (prijatá, zaplatená, expedovaný, ukončené)
informácie o odoslaní tovaru vrátane čísla zásielky a odkazu na sledovanie stavu zásielky

Expedičná lehota
V prevažnej väčšine prípadov je tovar odoslaný v priebehu 2-4 pracovných dní, skladové tovar je odoslaný do 24 hodín.

Pri platbe prevodom začína plynúť expedičná lehota v okamihu pripísania čiastky na náš účet.

Predajca sa zaväzuje expedovať tovar v najkratšej možnej dobe.

Forma zásielky
Tovar je odoslaný zákazníkovi v neporušenom obale, ktorý je prispôsobený charakteru tovaru a zabraňuje jeho poškodeniu. K zásielke je priložená faktúra, ktorá tiež slúži ako záručný doklad.

Prevzatie tovaru
Zákazník je povinný skontrolovať neporušenosť obalu. Pokiaľ prevezme zjavne poškodenú zásielku, musí uplatňovať prípadnú reklamáciu na prepravcovi.

Vrátenie tovaru
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné vyplniť vzorový formulár odstúpenie od KS, na stiahnutie tu:

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ponúka Ak predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by malo byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Adresa pre vrátenie tovaru:
ElektroHyper s.r.o.
Plachty 510/6
634 00 Brno
Česká Republika

Ak bol tovar zakúpený fyzickou osobou - podnikateľom, alebo právnickou osobou (tzn. Na IČ), nevzťahuje sa na neho možnosť vrátiť tovar do 14 dní.

Viac informácií viď Vrátenie tovaru do 14 dní

Záruka a reklamácie
Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedené v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

odstránenie chyby dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;
bezplatné odstránenie vady opravou;
primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy .

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.

Adresa pre uplatnenie reklamácie:
ElektroHyper s.r.o.
Plachty 510/6
634 00 Brno
Česká Republika

Viac informácií viď Reklamácia


Ochrana osobných údajov
Spoločnosť ElektroHyper s.r.o. IČ: 09942696 so sídlom Plachty 510/6, 634 00 Brno, Česká Republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským obchodným súdom v Brne, oddiel C, vložka 121373, ďalej len "Správca" z dôvodu vybavenia objednávky spracováva tieto osobné údaje:
meno a príjemní,
adresa,
telefón,
e-mail,
v prípade fyzickej osoby podnikateľa IČ, DIČ a názov spoločnosti,
v prípade bankového prevodu číslo bankového účtu,
IP adresa,
zoznam objednaného tovaru,
čo nám umožňuje GDPR vo čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, z dôvodu plnenia zmluvy. Ďalej potom na základe oprávneného záujmu podľa článku. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spracovávame osobné údaje:

emailovú adresu
pre marketingové účely (newslettre, hodnotenie tovar, hodnotenie obchodu).

Osobné údaje spracovávame na eshope 5 rokov od prijatia objednávky pre prípadné riešenie reklamácií a sporov, v účtovnom systéme potom 10 rokov od vystavenia faktúry. Po uplynutí tejto doby Správca dáta vymaže.

Osobné údaje odovzdávame týmto spracovateľom:

prepravným spoločnostiam: Zaslať s.r.o., Zásilkovna s.r.o.,
poskytovateľmi softvéru: Ing. Václav Cehlárik (NetShops.cz)
externých účtovníkov: Michal Vrška
spoločnostiam Heureka Shopping s.r.o., Seznam.cz, a.s. a Google LLC za účelom sledovania a meranie konverzií a hodnotenie obchodu a tovaru
platobnej bráne GoPay s.r.o.
TERMS a.s. (SMS brána)
prípadne ďalšie poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

právo na prístup k svojim osobným údajom,
právo na opravu osobných údajov, popr. obmedzenia spracovania,
právo na vymazanie osobných údajov,
právo namietať proti spracovaniu,
právo na prenosnosť údajov,
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​emailom na info@hyperelektro.cz, alebo písomne ​​listom na adresu: HyperElektro.cz, Václavská 9, Brno 603 00,
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Riešenie sporov
Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

Spor medzi predávajúcim (HyperElektro s.r.o.) a kupujúcim možno tiež riešiť mimosúdnou cestou. Spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 16. 1. 2023.

Prevádzkované na Provozováno na systému NetShops
GoPay